Szkolenia

 

Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników

Wzmacnianie tożsamości i siły zespołu

Rozwój świadomości i odpowiedzialności pracowników

Delegowanie zadań

Monitorowanie jakości. Oceny okresowe

Coaching on the job

Informacja zwrotna

B2B, sprzedaż strategiczna, sprzedaż flotowa, sprzedaż bezpośrednia, retail, sprzedaż przez telefon

Metody i techniki sprzedaży sprawdzone w branżach: automotive, retail, farmacja, edukacja, wózki widłowe, energetyka

Negocjacje strategiczne

Negocjacje w sprzedaży

Zespół w negocjacjach

Mediacje

Techniki, taktyki, budowanie pewności siebie

Klient zewnętrzny i wewnętrzny

Obsługa posprzedażna

Klient serwisu

Reklamacje

Trudne sytuacje i wymagający Klienci

Proces rekrutacji

Narzędzia i techniki rekrutacyjne

Błędy, pułapki  i zagrożenia procesu rekrutacji

Budowanie wizerunku firmy w procesie rekrutacji

Profil kandydata

Wybór optymalnych kandydatów

Komunikacja z klientem zewnętrznym

Komunikacja w zespole i z klientem wewnętrznym

Budowani osobistej wyrazistości i pozytywnej pewności siebie

Techniki komunikacyjne werbalne i pozawerbalne

Przełamywanie barier w komunikacji

Dostrojenie do rozmówcy

Dążenie do współpracy i realizacji wspólnych celów

Wywieranie wpływu

Testy Isights Discovery

Budowanie śwadomości własnym mocnych stron i obszarów do rozwoju

Typologia w sprzedaży

Typologia w zarządzaniu

Typologia we współpracy i budowaniu zespołu

Dostrojenie i wywieranie wpływu

Wyjątkowe szkolenia dla trenerów wewnętrznych

Umiejętności i techniki planowania i prowadzenia szkoleń

Opracowanie wewnętrznych materiałów szkoleniowych

Prezentacje dla klientów, pracowników, zarządów

Prezentacje sprzedażowe, motywacyjne, informacyjne

Prezentacje dla małych grup i dużych audytoriów

Planowanie i osiąganie celów prezentacji

Struktura i strategie prezentacyjne

Kontrolowanie audytorium

Trudne sytuacje i wymagające audytorium

Budowanie pewności siebie w trakcie prezentacji

Komunikacja w trakcie prezentacji

Wywieranie wpływu w trakcie prezentacji

Wykorzystanie pomocy audiowizualnych

 

Nasi trenerzy posiadają akredytację Insights Discovery.

Dzięki temu możemy przeprowadzać testy, szkolenia oraz coaching indywidualny w oparciu o tę metodologię.